Historie asociace

Asociace pracovníků nestátní dopravní zdravotní služby je zájmovou, dobrovolnou, na poli­tických stranách nezávislou organizací, otevřenou všem zájemcům bez rozdílu politické příslušnosti, náboženské­ho vyznání a funkčního zařazení, kteří se sdružují k uplatnění a hájení společenských zájmů,povinností a práv.

Obvodem působnosti asociace je Česká Republika.

Korespondenční adresa:

Asociace pracovníků nestátní dopravní zdravotní služby ČR
Havlíčkova 2034
580 01  Havlíčkův Brod