Historie asociace

Asociace pracovníků nestátní dopravní zdravotní služby je zájmovou, dobrovolnou, na poli­tických stranách nezávislou organizací, otevřenou všem zájemcům bez rozdílu politické příslušnosti, náboženské­ho vyznání a funkčního zařazení, kteří se sdružují k uplatnění a hájení společenských zájmů,povinností a práv.

Obvodem působnosti asociace je Česká Republika.

Sídlo asociace:

Asociace pracovníků nestátní dopravní zdravotní služby ČR
Havlíčkova 2034
580 01  Havlíčkův Brod

Fotogalerie

Historie asociace Historie asociace Historie asociace Historie asociace
Historie asociace Historie asociace Historie asociace Historie asociace
Historie asociace Historie asociace Historie asociace Historie asociace
Historie asociace Historie asociace Historie asociace Historie asociace
Historie asociace Historie asociace Historie asociace Historie asociace
Historie asociace Historie asociace Historie asociace Historie asociace
Historie asociace Historie asociace Historie asociace Historie asociace