Asociace pracovníků nestátní dopravní zdravotní služby

Vítáme Vás na stránkách Asociace pracovníků nestátní dopravní zdravotní skužby.

Stránky Asociace nestátní dopravní zdravotní služby jsou přístupné pouze pro členy, kteří zaslali přihlášku a zaplatili členský příspěvek za rok 2016. Tito členové jsou Asociací zastupování při jednáních s plátci zdravotní péče a na výběrových řízeních v jejich regionu. Přihláška je k dipozici v elektronické podobě, která je ke stažení v sekci Kontakty včetně pokynů pro její odeslání.

členský příspěvek na rok 2017 je 2.500,- Kč,

číslo bankovního účtu 514534464/0600 variabilní symbol = IČO ZDS

Setkání ZDS před MZ ČR ve středu 18.10.2017 se ruší. Pan ministr rozhodl, že HB u ZDS s nepřetržitým provozem bude 1,02 Kč a s přetržitým provozem 0,85 Kč.

Zúčastněte se workshopu VZP ke kontrolní činnosti den 15.112017 v 10 hodin v kinosále ústředí VZP. Do 31.10.2017 zašlete svoje otázky na e-mail slavkapavlikova@seznam.cz.

SLEDUJTE NOVINKY (aktualizace 16.10.2017)
SLEDUJTE LEGISLATIVU (aktualizace 11.1.2016)
SLEDUJTE TECHNICKÉ INFORMACE (aktualizace 23.2.2014)