Asociace pracovníků nestátní dopravní zdravotní služby

Vítáme Vás na stránkách Asociace pracovníků nestátní dopravní zdravotní skužby.

Stránky Asociace nestátní dopravní zdravotní služby jsou přístupné pouze pro členy, kteří zaslali přihlášku a zaplatili členský příspěvek za rok 2019. Tito členové jsou Asociací zastupování při jednáních s plátci zdravotní péče a na výběrových řízeních v jejich regionu. Přihláška je k dipozici v elektronické podobě, která je ke stažení v sekci Kontakty včetně pokynů pro její odeslání.

Krásné prožití vánočních svátků a v Novém roce 2019 hoodně zdraví, štěstí, úspěchy v práci a pohodu

přejí Vaši kolegové z vedení Asociace

členský příspěvek na rok 2019 je 3.500,- Kč,

číslo bankovního účtu 514534464/0600 variabilní symbol = IČO ZDS


SLEDUJTE NOVINKY (aktualizace 11.11.2018)
SLEDUJTE LEGISLATIVU (aktualizace 11.1.2016)
SLEDUJTE TECHNICKÉ INFORMACE (aktualizace 23.2.2014)