Asociace pracovníků nestátní dopravní zdravotní služby

Vítáme Vás na stránkách Asociace pracovníků nestátní dopravní zdravotní skužby.

Stránky Asociace nestátní dopravní zdravotní služby jsou přístupné pouze pro členy, kteří zaslali přihlášku a zaplatili členský příspěvek za rok 2023. Tito členové jsou Asociací zastupování při jednáních s plátci zdravotní péče a na výběrových řízeních v jejich regionu. Přihláška je k dispozici v elektronické podobě, která je ke stažení v sekci Kontakty včetně pokynů pro její odeslání.

členský příspěvek na rok 2024 je 3.500,- Kč,

číslo bankovního účtu 514534464/0600 variabilní symbol = IČO ZDS


SLEDUJTE NOVINKY (aktualizace 12.1.2024)
SLEDUJTE LEGISLATIVU (aktualizace 11.1.2016)
SLEDUJTE TECHNICKÉ INFORMACE (aktualizace 23.2.2014)