Cíle asociace

Smyslem asociace je sdružovat všechny pracovníky nestátní dopravní zdravotní služby lékaře, SZP, nižší zdravotnické pracovníky.

Asociace bude hájit zájmy, práva a potřeby všech členů.

Asociace bude usilovat o vytvoření odborné sekce budoucí Komory pracovníků nestátní DZS, která by ověřovala a také posléze garantovala profesnost všech pracovníků nestát­ní DZS, jejich připravenost plnit své povolání v souladu s příslušnými právními předpisy a etikou.

Prosazuje odpovědné postavení pracovníků nestátní DZS. Podílí se na uplatnění náležité reprezentace nestátní DZS v rámci obecně platných zásad, rozvíjí spolupráci s odbor­nými organizacemi v zahraničí, popř. se s nimi sdružuje.